Grundlovsdag d. 5. juni 2008.

Den tidligere ejer, af grunden vi bor på, Jens Værn skænkede vor bebyggelse 2 tvillingetræer og en mindesten,

hvilket blev fejret på behørig vis.

.