Vi har sommeren over haft mange hyggelige timer, med at spille Krolf.

Sæsonen slutter 9. september 2012.

.