Nødtelefon

Er der tale om uopsættelig hjælp vedrørende vand eller el udenfor normal arbejdstid  henvises til Alboas hjemmeside: