Tab for alt ikke lysten til at gå:

Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til og går mig fra enhver sygdom;

Jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kjender ingen tanke så tung, at jeg ikke kan gå mig fra den.

                                                                                                                            Søren Kierkegaard

.

7. Marts 2007 - En frisk tur i sneen